KONKURS ZA PRIJEM U “GSS KIDS” GENERACIJA 2023/2024

September 25, 2023

Gorska služba spašavanja kandidati i djeca iz Sarajeva raspisuje konkurs za prijem novih članova.

Uslovi konkursa:

  1. Da kandidati nisu mlađi od 10 godina, ni stariji od 17 godina;
  2. Da postoji saglasnost roditelja/staratelja;
  3. Kandidati koji budu pozvani dužni su dostaviti:
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • Kopiju rodnog lista

Prijava na Konkurs se podnosi popunjavanjem osnovnih podataka u formi ispod.

Pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Popunjenju i potpisanu pristupnicu potrebno je donijeti na sastanak koji će se održati po zaključenju konkursa.

Rok za podnošenje prijava je četrnaest (14) dana od dana objavljivanja Konkursa, a najkasnije do 17.10. 2023. godine.

Plan rada sa djecom je u grupama od po cca dvadeset članova u prikladnim terminima dva puta sedmično, te izlazak u prirodu svaki drugi vikend.

Oblasti koje su predviđene Planom rada su sljedeće: Osnove i upoznavanje sa radom GSS-a, Čvorologija, Orijentacija, Prva pomoć, Veza i komunikacija, Planinarenje, Alpinizam, Skijanje, Tehnike spašavanja, Plivanje, Ronjenje, Organizacija rada i vođenja akcija, Preživljavanje i opstanak u divljini, Kampovanje, …

Mjesečna kotizacija po polazniku je 60.00 KM, za dvoje i više djece iz jedne porodice 50.00 KM po kandidatu.

Cijene kampova i tematskih izleta se posebno određuje i dodatno se naplaćuje u skladu sa aktivnosti u dogovoru sa roditeljima.