Kampovanje na Ohridu – 2022

July 31, 2022

Članovi GSS Kids u periodu 23.07.-30.07. 2022. godine borave na  kampovanju  u Strugi, na Ohridskom jezeru. Kidsi, tačnije njih 19, prvi put spavaju u šatoru, prvi put na ovaj način provode ljetovanje.  Edukaciju i lekcije o kampovanju koje su ranije usvojili, sad su imali priliku da primjene u praksi.

Cjelodnevni boravak u kampu ili van njega organizovan je tako da Kidsi učestvuju u radu u kampu te zajedno  sa edukatorima učestvuju u pripremanju obroka i pospremanju kampa, pripremanju aktivnosti, te vode brigu o svom timu. Sportske aktivnosti su dio programa, a plivanje u Ohridskom jezeru upražnjavamo dva puta dnevno.

Kidsi su imali priliku i posjetiti grad Ohrid i značajne historijske i kulturne znamenitosti Ohrida.

Prvo kampovanje GSS Kids završavamo 30.07. 2022. godine vraćamo se u Sarajevo sa prelijepim utiscima da ćemo se u opet vratiti u Ohrid i Ohridsko jezero.